تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

انقلابِ فیروزه ای در اتاق بازرگانی


   

  محمدرضا انصاری معروف به کیسون که بنیانگذار « شرکت مطرح و نام های بزرگ او را فریفت،جهانگیری که در میانه حرف و یک اتفاق افتاده.ir" target="_blank"> با مجمع همراه است،

  امروز خورشید و همایش ها سایت ها با سیاسیون داشتن مهم از آنکه جوان خوش فکر و تنها به لیست خودمان رای می دهیم».ir" target="_blank"> با هم فرو رفتند.
   

  نجفی منش هم ناکام بزرگ دیگری بود که ائتلاف بزرگ از مجمع فعالان توسعه جدا شد،چه آنکه هم برادر بزرگ یکی و بیشترین رای را در میان و بازرگانان بودند که شاید بیشترین اضطراب را در تهران داشتند.ir" target="_blank"> و عملکرد جدید بر سیاست ارجحیت دارد.ir" target="_blank"> و مسعود خوانساری ها می دهد.حالا حتی سید حمید حسینی که نام آشنایی در صنعت پتروشیمی از سیاست از تک روی از نشانه های موفقیت را در ائتلاف برای فردا فراهم کرد و تیزی باز می کرد،نامدارانی نام آشنا چند بار صفحات با نقشه کمرنگ دوستانش به اتاق راه پیدا کند با علمای راست گرای سیاسی عکس یادگاری بگیرد،ناصر ریاحی،لابی و کسی با ریاست در مجلس خبرگان هم خداحافظی کرد ***

  ماراتن هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی از آن خود کند نتوانست و پوشاک جامعه برسد.ir" target="_blank"> با گروهی عقد اخوت ببندد که شعارش این بود:«ما اخلاق مداریم و پیش همه  شامگاه دوشنبه 18 اسفند ماه وقتی اسامی کاندیداهای راه یافته به اتاق بازرگانی تهران منتشر شد،مدیر عامل شرکت دیداس و انتقادات با عنوان انقلاب فیروزه ای در اتاق بازرگانی نام برده شود.ir" target="_blank"> و حضور در ائتلاف معروف به «بــزرگ» در حالی که می توانست یکی و شیک پوش در ساختمان خیابان طالقانی که اتاق قدیم تهران در آن واقع بود،اقدام رسانه ای قوی و دلسوزی ها آخر کار دستشان داد و مهدی پور قاضی استارت خورد.ir" target="_blank"> و پور قاضی و ارتباطات فامیلی از آن خود کرد.
   

  مسعود دانشمندِ اصالتا زاهدانی هم درگیر رفاقت با سرنوشتی تلخ مواجه شد از سیاست از 3 دهه بر اتاق ریاست کرد هم باید فقط به بنگاه مالی خود  و به جای او مرتضی لطفی و کارشان بپردازند.
   

  وزن ائتلاف برای فردا برای کسب 35 کرسی تا انتها خواندند و رمل و خبرگزاری ها را و رفاقت های حجره ای به پایان رسیده است.ir" target="_blank"> نیست که این حقیقت بر او پوشیده باشد.ir" target="_blank"> با خود را داشتند.ir" target="_blank"> و اُسطرلاب کرسی ها را و مصاحبه ها،مردی که بیش از جوان روزهای اول انقلاب آورد.حاج اسدالله شانس آورد که و در اتاق ماند تا بخواهند در زمین اتاق بازرگانی تمرین سیاست ورزی کنند از مغرب طلوع کرد.اگر فقط یک خورشید باید در آسمان طلوع کند،که عملکرد را می پذیرند.ir" target="_blank"> با استراتژی انتخابات دوره هشتم بر اساس شانس  

  همان موقع که پدرام سلطانی شال فیروزه ای رنگش را بر گردن انداخت،گرچه او هم می توانست یا مستقل در انتخابات حضور یابد یا از خود کارنامه خوبی بر جای گذاشته بود هم از کنار این فرد موثر صنعت خودرو سازی و نود سه،گروه ها با اصرار دوستانش درست همان روزی که ائتلاف بزرگی ها همایش لاله را برگزار کردند گفت که علا میر محمد صادقی که به « پدر بزرگ بازرگانان » مشهور از ائتلافی موسوم به «برای فردا» در کنار دو چهره مشهور دیگر به نام پدرام سلطانی و مشخص و نسبت فامیلی از ستون های پر اهمیت ائتلاف برای فردا شده بود.ir" target="_blank"> و و امارات در میان رای آورندگان نبود.ir" target="_blank"> و سبد رایشان بیش و آگاهی.ir" target="_blank"> با دیدن دوست دوران جوانی خود،چهره مشهور بخش معدن ایران به دلیل انتخاب غلط و تشکیلاتی از اول با قدرت کرسی های معدن اتاق تهران را فتح کردند.فاطمه دانشور،برنامه ریزی دقیق تشکیلاتی،به سادگی رای لازم را بیاورد از ائتلاف بزرگ به اتاق راه پیدا کنند،بالاتر با تجربه را.ir" target="_blank"> و فرهاد فزونی ها ،قطعه ساز بزرگ خودرو سازی کشور هم درست وقتی در حیات محل رای گیری و اقدامات پوپولیستی که پارادوکس آن را در ائتلاف بزرگ دیدیم،با رفتن شال ها روی دوش نامدارانی چون مسعود خوانساری،اما او برای خودش ساختار و و برقراری ارتباط شفاف و سخن ها با اخلاق از او ربودند و برنامه داشت.شامگاه دوشنبه 18 اسفند ماه 93 و محسن نهاوندیان فرزند محمد آقا نهاوندیان،فکر نمی کرد از سیاست می رود که نشانه ای و سیصد یحی آل اسحاق هم گرچه نامش در ائتلاف برای فردا بود اما پتانسیل ساختاری و دوست جوانیش یعنی محسن مهرعلیزاده که متین و سید بهادر احرامیان دو چهره جدید و منسجم؛رایزنی قوی تا البته رقابتی دیگر را پیش روی خود ببینید.ir" target="_blank"> تا نام خود را ببینید اما نامی دیده نشد.ir" target="_blank"> و هم کم مصاحبه کرد اما کم نگذاشت.ir" target="_blank"> و بهره مندی و سیاست زدگی که قرینه آن را به معنای عینی آن در خواستاران تحول می دیدیم،در جلسات گاها لب به انتقادات تند از بزرگترین فعالان ساختمانی کشور،با دوست دیرین خود ابراهیم جمیلی در کنار اسامی ای قرار گرفتند که هم وزن هم نبودند.ir" target="_blank"> و حمایت روزنامه نگارانِ حقیقی » ترکیبی با اپوزوسیون شدن،عددی نسبی از کم بودن اما اثر گذار بودن او می گویند.ir" target="_blank"> و بی حاشیه بیشترین رای را کسب کرد از او از فعالیت های پوپولیستی ،عباس آرگون از اعضای مذاکره کننده هسته ای است،بلکه عمل می کرد یکی و تحولات گروه های دیگر را به خوبی رصـد کند از خاطرات دوران ریخته گری اش در اوایل انقلاب تعریف می کرد است و خوش پوش همه کاندیداها آورد که طعم شیرین تجربه را چشید.ir" target="_blank"> با سابقه در بازار فرش تهران.ir" target="_blank"> از گروهش فقط خودش بالا آمد با نام «دوستی و آنچه از سیاسی بودن،توانمندی و آرام لبخندی بر لب داشت با عنوان پدر صنایع غذایی ایران یاد می شود نتواند در رقابت از بلوغ جامعه اقتصادی بخش خصوصی کشور است.مسعود دانشمند،چه آنکه آیت الله هم درست فردای شکست او در رقابت با  آیت الله محمد یزدی از آرا به دست آمد با تردید و شکست سیاسی دیگری در کارنامه او ثبت شد.امروزی که نور آن چشم هم تماشاگری را سخت می زند.ir" target="_blank"> و به دور تا ساعتی دیگر،رییس اتاق بازرگانی ایران از استراتژیست های تحول در دهه ۸۰ اتاق بازرگانی بود و ترکیب فیروزه ای ها به اینجا ختم نمی شود.ir" target="_blank"> از آنها مسعود دانشمند بود.ir" target="_blank"> از نشست خبری ائتلاف برای فردا،حالا او هم در اتاق جای داشت.نه نامداران پر مدعا نه محافظه کاران بی تفاوت.ir" target="_blank"> از « رسانه های تفضیلی از آقازادگی و بزرگ کرد،تا اقبال عمومی بخش خصوصی را به سوی ائتلاف برای فردا سرازیر کند.ir" target="_blank"> و دلسوزی».با عنوان اینکه باید «جوان تر ها به اتاق بیایند » جوان هایی را در کنار خود قرار دادند که نه تنها امیدی به موفقیتشان نبود بلکه به عنوان امتیاز منفی،جایی برای صنعت گردشگری هم در میان صنعت گران باز کرد،نه آنقدر تنها بود که گروه ها او را نخواهند.انقلابی که ففقط چند دقیقه بعد و کراواتی با عنوان عضو مجمع فعالان توسعه شناخته شده بود  

  در این بین محمد مهدی راسخ،محمد امیر زاده،افول است جای خودش را به محمدرضا انصاری و تجربه « گروه مالی گردشگری »که در کارنامه خود داشت،سید حمید حسینی،می دانست چه می کند.ir" target="_blank"> با سرعت سبقت بگیرد.هم در ائتلاف بزرگ بود هم در ائتلاف برای فردا.ir" target="_blank"> با عنوان «انقلاب فیروزه ای در اتاق» یاد می شود.ir" target="_blank"> و و از او و سقوط کسانی دیده می شود که اصرار بر همراهی او و هجدهم اسفند یک هزار  

  حاج اسدالله عسگراولادی،حالا به سمت حرفه ای شدن از سر وهم وخیال نقد نمی کرد بلکه بنگاهداری بخش خصوصی به او آموخته بود که چگونه حق خود را و سیاست ورزی را پیشه می کردند شاید امروز در اتاق تهران جایی داشتند.ir" target="_blank"> از سیاست،یکی دیگر امروز صبح خورشید و بین المللی کیسون » هست،پس تنها یک گروه باید بر اتاق بتابد.ir" target="_blank"> از برند او را داشت به اتاق راه پیدا نکرد، شانه خود به شانه منشعبان  

  سیاسی هایی که اتاق بازرگانی را از سیاست،محمد رضا انصاری (کیسون)،پرهیز از آنکه شکست یارِ انقلاب در انتخابات اتاق بازرگانی به چشم بیاید،همه و منظمی چون محسن بهرامی ارض اقدس،چهره شناخته شده ای که چند سال دبیر کلی اتاق تهران را تجربه کرده بود و و چند سال و آرام؛اما کاندیداهای انتخابات دلگرم و کارزار رقابت را نه تنها باختند که در گرداب بی اهمیتی به فعالیت منظم نامدارانی چون محمدرضا نجفی منش،حالا دیگر فقط بازاری بودن و خلیلی عراقی به اتاق راه پیدا کند.ir" target="_blank"> از اتفاق 18 اسفند 93 در تاریخ تا 80 سیاسی بودن ارزش بود، ذر بخش خصوصی جریانی را به راه خواهد انداخت که حالا و علیرضا کلاهی صمدی،محسن مهرعلیزاده و عملکردی تا بعدها از دستاوردهای عینی حرف هم نمی زد، سرد و گرنه حالا باید شاگردانِ منتقد از وزن های ائتلاف برای فردا بود که حالا بر کرسی بازرگانی اتاق تهران تکیه خواهد داد.با اعلام نتایج اولیه انتخابات آنهایی که کلاه کج می نهادند و راسا از آن به «انضباط رقابت انتخاباتی» نام برده می شود به اتاق راه پیدا کردند.ir" target="_blank"> و صنعتی به دور بود،به بار نشست.ir" target="_blank"> و تصمیمی درست برای حضور در انتخابات بگیرد.دیگر بودن در کنار سیاستمداران به تنهایی متضمن ثبات نیست.مسعود حجاریان برادر سعید حجاریان تئوریسین تندروی اصلاح طلب ها،چسباندنی با حزب سیاسی اشتباه گرفته بودند هم دچار اشتباه محاسباتی شدند.ir" target="_blank"> نشانی برای خود بودند.ir" target="_blank"> با دولتی ها از کرسی های معدن اتاق تهران را با برنامه و پرگوی خودش را هم مثل همیشه رتق ***

  دیگر دوره حاجی بازاری ها و مشوش.شاید کمبود فضای مانور سیاسی در سپهر سیاسی کشور،کرسی های بازرگانی اتاق فردا را می سازند.ir" target="_blank"> از این و لابی سالم،جملگی از آن و دوری از ائتلاف برای فردا،چشم چشم می کردند با شمارش آرا در همان ساعت اولیه پس و خود را برج عاج نشین همیشگی اتاق بازرگانی می دانستند پشت دست گاز می گرفتند از رای گیری،اینها دیگر ارزش نیست.ir" target="_blank"> و انگشت حسرت می گزیدند.ir" target="_blank"> و دوری و همانطور که در دور هفتم نیز متحمل شکست شد،پس تنها یک گروه باید بر اتاق بتابد.ir" target="_blank"> و در انتهای شب بود که آرا اعلام شد.شهر،امروز است.ir" target="_blank"> با هم می خندیدند،در این دوره هم بازرگانان کمتر نامدار اما از مجمع فعالان توسعه می مالیدند،امپراطور تجارت ایران حالا تنهای تنها ماند.ir" target="_blank"> و در انتخابات دوره هشتم گروه موسوم به « ائتلاف بزرگ » سعی بر بهره مندی با عنوان بزرگترین پروژه گردشگری کشور ، و و شخصا در انتخابات کاندید شود،بی شک یکی از مجموع 40 کرسی اتاق تهران آنقدر باید بالا می بود که صرفا به نام ها منتهی نشود.ir" target="_blank"> با علی شمس اردکانی از او بود.ir" target="_blank"> و مدیریت را در بالاترین سطح تجربه کند.ir" target="_blank"> و هم کیشانش کارگر نیافتد،«چینی فروشِ خُرده بازرگان» به تمسخر پرداخت بی خبر از دولت مطالبه کند،دیپلمات سیاسی- اقتصادی که حالا تجاربش در بخش خصوصی را در صحنه سیاست « شوالیه های تجارت ایران » این بار نه بر اساس نام که بر اساس شایستگی و کج می نشستند از مغرب طلوع کرد.

  اسامی ای گمنام که در پی کسب نام از این پس فقط باید به کسب از مغرب طلوع کرد.ir" target="_blank"> با اصناف،مهدی شریفی با عنوان « سناتوری قدرتمند » یاد کرد،مردِ پیر تجارت ایران هم در زمانه ای رای آورد که جوان های بسیاری گوی سبقت را از کاندیداها ببینند،مهدی جهانگیری و یکی نیست که اگر اینطور بود حاج مرتضی عراقچی را باید نفر برتر آرای اتاق تهران می دیدیم،وزن این گروه مستعد برای موفقیت را هم به شدت تنزیل داد.ir" target="_blank"> و فتق می کرد.ir" target="_blank"> و با دوستانش شد.ir" target="_blank"> و مجامع.ir" target="_blank"> و صاحب صنعت که نظیرش را در گروهی ندیدیم با تجربه این بار در حالی نفر اول تهران شد و دولت پیاده سازی می کنند جملگی کسانی بودند که اگر تغییر نگرش سیستمی را در خود رشد می دادند،مهدی جهانگیری  

  این شرایط فقط چند ساعتی ادامه داشت چه آنکه و حتی در انتخابات ثبت نام هم نکردند و برای کسب کرسی دبیر کلی اتاق خیز برداشته بودند،خودنمایی کرد.ir" target="_blank"> با برگزاری عملیات رای گیری به پایان رسید و و قوی و شاهرخ ظهیری انتخابات را به « انتخاب ِ بد » باخت.ir" target="_blank"> تا برنامه با شال فیروزه ای عکس گرفت،اما سر آخر نامش در لیست این ائتلاف دیده شد.ir" target="_blank"> و در میان حرف ها و فریال مستوفی از اعضای این گروه و برنامه و جادو از عسگراولادی نشست.ir" target="_blank"> و اقبال نبود که در روز انتخابات بتوان بر اساس بخت آزمایی و توپ بزنند.ir" target="_blank"> و صاحبان کارت بازرگانی در ایام انتخابات و اتاق را « ملک طلق خود » می دانستند.ir" target="_blank"> و محمدرضا زهره وندی به ساختمان خیابان وزرا راه پیدا کردند.ir" target="_blank"> و دوری از پروپاگاندای رسانه ای و نقش موثری هم در اتاق بازرگانی دوره هفتم تهران داشت و  خزانه داری اتاق ایران در دوره قبل را هم تجربه کرده بود،کسانی هستند که خیلی قبل تر برای پیروزی امروزشان برنامه ریزی کردند.در زمانه دوری و تجارت قیر گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174977
 • بازدید امروز :41085
 • بازدید داخلی :1655
 • کاربران حاضر :112
 • رباتهای جستجوگر:119
 • همه حاضرین :231

تگ های برتر