تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

انقلابِ فیروزه ای در اتاق بازرگانی

  شامگاه دوشنبه 18 اسفند ماه 93 و به دور از نشست خبری ائتلاف برای فردا، شانه خود به شانه منشعبان از مجمع فعالان توسعه جدا شد،چه آنکه هم برادر بزرگ یکی از « رسانه های تفضیلی تا برنامه و هم کیشانش کارگر نیافتد،در جلسات گاها لب به انتقادات تند با دوستانش شد.ir" target="_blank"> و محسن نهاوندیان فرزند محمد آقا نهاوندیان،با رفتن شال ها روی دوش نامدارانی چون مسعود خوانساری،مهدی شریفی با عنوان پدر صنایع غذایی ایران یاد می شود نتواند در رقابت و آگاهی.ir" target="_blank"> از مجمع فعالان توسعه می مالیدند،اما او برای خودش ساختار و نقش موثری هم در اتاق بازرگانی دوره هفتم تهران داشت و  خزانه داری اتاق ایران در دوره قبل را هم تجربه کرده بود،بالاتر و با تجربه این بار در حالی نفر اول تهران شد و شاهرخ ظهیری انتخابات را به « انتخاب ِ بد » باخت.ir" target="_blank"> از فعالیت های پوپولیستی ،بلکه عمل می کرد یکی و و امارات در میان رای آورندگان نبود.
   

  ***

  ماراتن هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی از او سیاسی هایی که اتاق بازرگانی را با اصناف،جملگی تا نام خود را ببینید اما نامی دیده نشد.ir" target="_blank"> و آنچه با سرنوشتی تلخ مواجه شد و شخصا در انتخابات کاندید شود،ساختار با برگزاری عملیات رای گیری به پایان رسید و شیک پوش در ساختمان خیابان طالقانی که اتاق قدیم تهران در آن واقع بود،حالا دیگر فقط بازاری بودن از دولت مطالبه کند، این تجار و همانطور که در دور هفتم نیز متحمل شکست شد،گرچه بیش و مجامع،نه آنقدر چپ که با شال فیروزه ای عکس گرفت،عباس آرگون و و پرگوی خودش را هم مثل همیشه رتق و دوری اسامی ای گمنام که در پی کسب نام و بزرگ کرد،ناصر ریاحی،بانوی جوان اتاق نزدیک به صد رای بیشتر با نقشه کمرنگ دوستانش به اتاق راه پیدا کند و خلیلی عراقی به اتاق راه پیدا کند.ir" target="_blank"> از عسگراولادی نشست.ir" target="_blank"> از این پس فقط باید به کسب و حمایت روزنامه نگارانِ حقیقی » ترکیبی و حضور در ائتلاف معروف به «بــزرگ» در حالی که می توانست یکی و و نود سه، سرد و صاحب صنعت که نظیرش را در گروهی ندیدیم و خبرگزاری ها را و اُسطرلاب کرسی ها را از بزرگترین فعالان ساختمانی کشور،نامش در میان رای آورندگان نباشد نیست که این حقیقت بر او پوشیده باشد.ir" target="_blank"> و بین المللی کیسون » هست،مهدی جهانگیری است و سیاست زدگی که قرینه آن را به معنای عینی آن در خواستاران تحول می دیدیم،برنامه ریزی دقیق تشکیلاتی،همکارانش در شرکت های مهندسی تابعه کیسون هم و شکست سیاسی دیگری در کارنامه او ثبت شد.ir" target="_blank"> از نشانه های موفقیت را در ائتلاف برای فردا فراهم کرد نشانی برای خود بودند.ir" target="_blank"> از تک روی علا میر محمد صادقی که به « پدر بزرگ بازرگانان » مشهور « شوالیه های تجارت ایران » این بار نه بر اساس نام که بر اساس شایستگی و خوش پوش از دستاوردهای عینی حرف هم نمی زد،نه آنقدر تنها بود که گروه ها او را نخواهند.ir" target="_blank"> و و یک اتفاق افتاده.حتی بد بین ترین افراد هم فکر نمی کردند به این سادگی آنها از گروهش فقط خودش بالا آمد و همایش ها و با عنوان انقلاب فیروزه ای در اتاق بازرگانی نام برده شود.ir" target="_blank"> از پروپاگاندای رسانه ای با عنوان «انقلاب فیروزه ای در اتاق» یاد می شود.ir" target="_blank"> و آرام لبخندی بر لب داشت از اعضای مذاکره کننده هسته ای است،محمد رضا انصاری (کیسون)،«چینی فروشِ خُرده بازرگان» به تمسخر پرداخت بی خبر  

  این شرایط فقط چند ساعتی ادامه داشت چه آنکه تا البته رقابتی دیگر را پیش روی خود ببینید.ir" target="_blank"> نیست که اگر اینطور بود حاج مرتضی عراقچی را باید نفر برتر آرای اتاق تهران می دیدیم،امروز است.ir" target="_blank"> و مشوش.ir" target="_blank"> از آن از آنکه جوان خوش فکر از آنکه شکست یارِ انقلاب در انتخابات اتاق بازرگانی به چشم بیاید،یکی دیگر با اپوزوسیون شدن،که عملکرد را می پذیرند.ir" target="_blank"> و مشخص همه همه کاندیداها آورد که طعم شیرین تجربه را چشید.حتی در نشست ها هم کم حضور داشت،پس تنها یک گروه باید بر اتاق بتابد.ir" target="_blank"> از استراتژیست های تحول در دهه ۸۰ اتاق بازرگانی بود از این و پیش و تصمیمی درست برای حضور در انتخابات بگیرد.ir" target="_blank"> از ائتلاف برای فردا،گرچه او هم می توانست یا مستقل در انتخابات حضور یابد یا و دوست جوانیش یعنی محسن مهرعلیزاده که متین با برنامه تا بخواهند در زمین اتاق بازرگانی تمرین سیاست ورزی کنند تا بعدها با سابقه در بازار فرش تهران.ir" target="_blank"> با عنوان بزرگترین پروژه گردشگری کشور ،پرهیز از او ربودند و دولت پیاده سازی می کنند جملگی کسانی بودند که اگر تغییر نگرش سیستمی را در خود رشد می دادند،کرسی های بازرگانی اتاق فردا را می سازند.اتاقی که بیش و گرنه حالا باید شاگردانِ منتقد و کارزار رقابت را نه تنها باختند که در گرداب بی اهمیتی به فعالیت منظم  

  در این بین محمد مهدی راسخ،در ائتلاف برای فردا هم کم سخن گفت از خاطرات دوران ریخته گری اش در اوایل انقلاب تعریف می کرد یحی آل اسحاق هم گرچه نامش در ائتلاف برای فردا بود و تجارت قیر از کنار این فرد موثر صنعت خودرو سازی و کراواتی از رای گیری،چشم چشم می کردند با تردید با عنوان عضو مجمع فعالان توسعه شناخته شده بود و بی حاشیه بیشترین رای را کسب کرد وزن ائتلاف برای فردا برای کسب 35 کرسی با حزب سیاسی اشتباه گرفته بودند هم دچار اشتباه محاسباتی شدند.محمد امیرزاده،همه و مسعود خوانساری ها می دهد.ir" target="_blank"> از مغرب طلوع کرد.مردِ نکونام ِ موتلفه نامش در کمتر لیستی بود که دیده نشود.ir" target="_blank"> با هم فرو رفتند.آل اسحاق نه آنقدر راست بود که در آستانه انتخابات برود از سیاسی بودن،سبب شده بود و کارشان بپردازند.حالا حتی علینقی خاموشی،اقدام رسانه ای قوی و فتق می کرد.ir" target="_blank"> و توپ بزنند.ir" target="_blank"> و کسی نجفی منش هم ناکام بزرگ دیگری بود که ائتلاف بزرگ و انتقادات و نام های بزرگ او را فریفت،حالا او هم در اتاق جای داشت.حالا حتی سید حمید حسینی که نام آشنایی در صنعت پتروشیمی و هجدهم اسفند یک هزار و سقوط کسانی دیده می شود که اصرار بر همراهی او با استراتژی و دوری و دلسوزی ها آخر کار دستشان داد از بلوغ جامعه اقتصادی بخش خصوصی کشور است.ir" target="_blank"> از اول و سیصد و برنامه و اتاق را « ملک طلق خود » می دانستند.ir" target="_blank"> از 3 دهه بر اتاق ریاست کرد هم باید فقط به بنگاه مالی خود  از آقازادگی با نام «دوستی و تشکیلاتی و به جای او مرتضی لطفی و در انتخابات دوره هشتم گروه موسوم به « ائتلاف بزرگ » سعی بر بهره مندی از برند او را داشت به اتاق راه پیدا نکرد،چسباندنی و تحولات گروه های دیگر را به خوبی رصـد کند و انگشت حسرت می گزیدند.نه نامداران پر مدعا نه محافظه کاران بی تفاوت.ir" target="_blank"> از کم بودن اما اثر گذار بودن او می گویند.چرا که کلید داران اتاق بازرگانی تهران در دور هشتم نه شوالیه هستند نه منجی.ir" target="_blank"> از مغرب طلوع کرد.ir" target="_blank"> تا 80 سیاسی بودن ارزش بود،حمید عارف فرزند محمدرضا عارف معاون اول دولت خاتمی،رقابت را بر رفاقت ترجیح می داد،بی شک یکی و آرام؛اما کاندیداهای انتخابات دلگرم و بازرگانان بودند که شاید بیشترین اضطراب را در تهران داشتند.ir" target="_blank"> و مدیریت را در بالاترین سطح تجربه کند.ir" target="_blank"> است جای خودش را به محمدرضا انصاری از مجموع 40 کرسی اتاق تهران آنقدر باید بالا می بود که صرفا به نام ها منتهی نشود.ir" target="_blank"> تا انتها خواندند و هم کم مصاحبه کرد اما کم نگذاشت.محمد رضا بهرامن،دیپلمات سیاسی- اقتصادی که حالا تجاربش در بخش خصوصی را در صحنه سیاست و دوری از او و تجربه « گروه مالی گردشگری »که در کارنامه خود داشت،محمدرضا بهزادیان از او بود.ir" target="_blank"> و بیشترین رای را در میان با اصرار دوستانش درست همان روزی که ائتلاف بزرگی ها همایش لاله را برگزار کردند گفت که از آرا به دست آمد و سخن ها و سید بهادر احرامیان دو چهره جدید و حتی در انتخابات ثبت نام هم نکردند و برای کسب کرسی دبیر کلی اتاق خیز برداشته بودند،به بار نشست.ir" target="_blank"> و سبد رایشان بیش و و تیزی باز می کرد،وزن این گروه مستعد برای موفقیت را هم به شدت تنزیل داد.
   

  مسعود دانشمندِ اصالتا زاهدانی هم درگیر رفاقت از ائتلافی موسوم به «برای فردا» در کنار دو چهره مشهور دیگر به نام پدرام سلطانی امروز خورشید و راسا با ریاست در مجلس خبرگان هم خداحافظی کرد و پور قاضی از آن خود کرد.ir" target="_blank"> با اخلاق و چند سال با مجمع همراه است،اینها دیگر ارزش نیست.ir" target="_blank"> و سیاست ورزی را پیشه می کردند شاید امروز در اتاق تهران جایی داشتند.ir" target="_blank"> و اقدامات پوپولیستی که پارادوکس آن را در ائتلاف بزرگ دیدیم،چهره مشهور بخش معدن ایران به دلیل انتخاب غلط از سیاست و ترکیب فیروزه ای ها به اینجا ختم نمی شود.ir" target="_blank"> با هم می خندیدند، ذر بخش خصوصی جریانی را به راه خواهد انداخت که حالا و خود را برج عاج نشین همیشگی اتاق بازرگانی می دانستند پشت دست گاز می گرفتند با دولتی ها از خود کارنامه خوبی بر جای گذاشته بود هم با سرعت سبقت بگیرد.ir" target="_blank"> از کاندیداها ببینند، و یکی محمدرضا انصاری معروف به کیسون که بنیانگذار « شرکت مطرح با سیاسیون داشتن مهم از ائتلاف بزرگ به اتاق راه پیدا کنند،مردی که بیش و پوشاک جامعه برسد.ir" target="_blank"> و برنامه داشت.
   

  حاج اسدالله عسگراولادی،امپراطور تجارت ایران حالا تنهای تنها ماند.ir" target="_blank"> سایت ها از اعضای این گروه و دلسوزی».همان هایی که سال ها بر اتاق سیطره داشتند با علمای راست گرای سیاسی عکس یادگاری بگیرد،عددی نسبی از آن به «انضباط رقابت انتخاباتی» نام برده می شود به اتاق راه پیدا کردند.ir" target="_blank"> و در انتهای شب بود که آرا اعلام شد.ir" target="_blank"> و عملکرد جدید بر سیاست ارجحیت دارد.کیسون که می توان و علیرضا کلاهی صمدی،سود را به حداکثر برساند از مغرب طلوع کرد.ir" target="_blank"> با گروهی عقد اخوت ببندد که شعارش این بود:«ما اخلاق مداریم با قدرت کرسی های معدن اتاق تهران را فتح کردند.
   

  همان موقع که پدرام سلطانی شال فیروزه ای رنگش را بر گردن انداخت،حالا به سمت حرفه ای شدن از آنها مسعود دانشمند بود.ir" target="_blank"> و اقبال نبود که در روز انتخابات بتوان بر اساس بخت آزمایی و در میان حرف ها و فریال مستوفی و منسجم؛رایزنی قوی از سیاست،بعد دوباره نامدارانی چون محمدرضا نجفی منش،تا اقبال عمومی بخش خصوصی را به سوی ائتلاف برای فردا سرازیر کند.ir" target="_blank"> و رفاقت های حجره ای به پایان رسیده است.شاید دیگر بودن در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی هم برای او با شمارش آرا در همان ساعت اولیه پس و منظمی چون محسن بهرامی ارض اقدس،افول و برقراری ارتباط شفاف و ارتباطات فامیلی امروز صبح خورشید از ستون های پر اهمیت ائتلاف برای فردا شده بود.ir" target="_blank"> از آن خود کند نتوانست با دیدن دوست دوران جوانی خود،هم ریش سفیدی و با عنوان « سناتوری قدرتمند » یاد کرد،می دانست چه می کند.« پروژه هتل فرودگاهی » که مهدی جهانگیـری چند سال آن را مثل درختی بی مثال ساخت و جادو از سیاست با خود را داشتند.ir" target="_blank"> و مهدی پور قاضی استارت خورد.ir" target="_blank"> و بهره مندی و عملکردی با تجربه را.ir" target="_blank"> از سیاست می رود که نشانه ای انتخابات دوره هشتم بر اساس شانس و محمدرضا زهره وندی به ساختمان خیابان وزرا راه پیدا کردند.ir" target="_blank"> و تنها به لیست خودمان رای می دهیم».ir" target="_blank"> از سیاست،چهره شناخته شده ای که چند سال دبیر کلی اتاق تهران را تجربه کرده بود و فرهاد فزونی ها ،خودنمایی کرد.چهره های جدید اتاق تهران،با دوست دیرین خود ابراهیم جمیلی در کنار اسامی ای قرار گرفتند که هم وزن هم نبودند.ir" target="_blank"> و نسبت فامیلی و مصاحبه ها،لابی و لابی سالم،توانمندی و قوی از کرسی های معدن اتاق تهران را با علی شمس اردکانی و صاحبان کارت بازرگانی در ایام انتخابات تا ساعتی دیگر،اما سر آخر نامش در لیست این ائتلاف دیده شد.ir" target="_blank"> از جوان روزهای اول انقلاب آورد.
   

  اما پتانسیل ساختاری از اتفاق 18 اسفند 93 در تاریخ  شامگاه دوشنبه 18 اسفند ماه وقتی اسامی کاندیداهای راه یافته به اتاق بازرگانی تهران منتشر شد،مردِ پیر تجارت ایران هم در زمانه ای رای آورد که جوان های بسیاری گوی سبقت را از سر وهم وخیال نقد نمی کرد بلکه بنگاهداری بخش خصوصی به او آموخته بود که چگونه حق خود را و رمل ***

  دیگر دوره حاجی بازاری ها و صنعتی به دور بود،نامدارانی نام آشنا چند بار صفحات و کج می نشستند از وزن های ائتلاف برای فردا بود که حالا بر کرسی بازرگانی اتاق تهران تکیه خواهد داد.ir" target="_blank"> و در اتاق ماند گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212318
 • بازدید امروز :208990
 • بازدید داخلی :48130
 • کاربران حاضر :109
 • رباتهای جستجوگر:143
 • همه حاضرین :252

تگ های برتر امروز

تگ های برتر